FANDOM


Dragon
Dragon2Dragon1
Hit Points (Punkty życia): 100
Armor (Zbroja): 5
Damage (Obrażenia): 8-16
Attack Range (Zasięg ataku): 5
Speed (Szybkość) 14
Sight (Widoczność): 6
Koszt: 2500 Gold

Dragon (Smok) - to jednostka latająca orków występująca w Warcraft II. Jest to jedyna jednostka latająca która może atakować u orków.